Actualizado:
21 abril 2018
22:45

6a Gala de Dansa ACOVIFA


Sábado 13-01-2018 a las 17:30

6a Gala de Dansa ACOVIFA, amb la col·laboració de 16 centres de dansa.

A las 17:30 i a las 20:30 hores

Teatro Calderón (Alcoy)

El nostre ciutat