Actualizado:
18 noviembre 2017
18:43

Assemblea de Salvem l’Aqüífer del Molinar

Dimecres a la Unesco
Actualidad | 18-10-2016 | facebook yahoo twitter

Demà dimecres, a les 20:00 hores, a la UNESCO (C/Cid, 12 - baixos) se celebra l’Assemblea de Salvem l’Aqüífer del Molinar

Ordre del dia:

1. Informació sobre la remunicipalització de la gestió del servei d’aigua d’Alcoi.

2. Informació de la reunió amb el director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

3. Presentació de la nostra ponència en el Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua.

4. Estat dels procediments judicials.

5. Pròximes activitats.

6. Torn obert de paraules.

El nostre ciutat