Actualizado:
22 noviembre 2017
16:45

Ruta urbana per l’Eixample


Domingo 20-11-2016 a las 11:00

RUTA EIXAMPLE, 11 hores.

L’itinerari partirà de la seu de l’Associació de Veïns en el carrer Isabel la Catòlica, seguint pel carrer Pintor Cabrera per a conéixer els dos grups de vivendes de les Cases Roges i les Casetes dels Socialistes, arribant a l’antiga residència de Tomás Llácer, exemple de casa anterior al parcel·lari de l’Eixample. Des d’este punt s’accedirà al carrer Perú per a seguir pel traçat de l’antiga via fins al barri de la Uxola, carrer Sant Cristòfol. Pel carrer Azorín s’arribarà al gran grup residencial del Patronat Municipal de la Vivenda del carrer Mestre Chapí i Passatge de Merita, finalitzant la visita junt a la biblioteca de la Uxola.

El nostre ciutat